Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Studentpraksis i Namibia

Skrevet av

Namibiaforeningen har siden 1997 lagt til rette for praksisopphold for norske studenter i Namibia. Mer enn 1000 norske studenter har vært en del av denne ordningen.

Dette har skjedd i samarbeid med ulike norske høgskoler og gjelder for det meste profesjonsstudier på bachelornivå, så som lærer- barnehagelærer- sykepleie, sosionom- og vernepleierstudenter.

Oppholdene er som regel av 3 måneders varighet, og blir oftest lagt til siste eller nest siste studieår. Studentene som drar har derfor en god faglig bakgrunn, og vi ser at de kan ha positiv innvirkning på sine vertsinstitusjoner. Dette gjelder særlig innenfor barnehagesektoren, hvor mange namibiske barnehager har lite ressurser, svært enkle fasiliteter og kun ufaglærte medarbeidere. Studentene på sin side får en unik erfaring og nye perspektiver, noe som gjør dette til en vinn-vinn situasjon.

Namibiaforeningen har bidratt med å finne aktuelle steder og samarbeidspartnere for praksis og feltarbeid, og dessuten kompetanse og kontaktnett i Namibia generelt. Dagens avtaler knytter seg hovedsakelig til følgende områder:

  • Formidling av visum
  • Introduksjonskurs i Norge og sikkerhetskurs i Namibia
  • Assistanse i nødsituasjoner/bakvakt

I dag er det særlig Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold vi samarbeider med om praksisopphold.

Bildet er fra høstsemesteret 2018, hvor 19 barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Innlandet oppholdt seg i Tsumeb i Namibia.