Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Utviklingsprosjekter

Namibiaforeningen har spisset sitt arbeid inn mot utdanning for urfolk og urfolks rettigheter.

Urfolksprogrammet, nordøst Namibia: Utdanning for SAN-folket

Urfolksprogrammet, nordvest Namibia: Utdanning for urfolksgrupper i Kunene regionen

Etter at Norad-avtalen ble avsluttet i 2015, har foreningen i fortsatt sitt arbeid i de samme områdene, men i en mindre målestokk. Vi bistår landsbyskolene i Tsumkwe-området og fortsetter støtten til urfolksorganisasjonen Hipo i Kunene. Uten Namibiaforeningens støtte i 2016 ville organisasjonen hatt problemer med å være operativ. Hipo ivaretar interessene til Himba-gruppene, som er i en presset situasjon, både kulturelt og klimatisk. Vi vurderer også å reetablere støtten til de mobile skolene i Kunene, da det noen steder er prekære behov når det gjelder mat og undervisningsmateriell.

Se ellers årsmeldingen for en detaljert gjennomgang av prosjektdriften for 2015.