Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Høgskolesamarbeid

Namibiaforeningen har siden 1997 samarbeidet med norske høgskoler om å sende studenter på praksisopphold eller feltarbeid til Namibia. Siden starten har mere enn 1000 norske studenter fått til et praksisopphold i Afrika ved hjelp av disse avtalene.

Det er særlig knyttet til profesjonsstudier på bachelornivå så som lærer, førskolelærer, sykepleie, vernepleier og barnevern.

Namibiaforeningen har bidratt med å finne aktuelle steder og samarbeidspartnere for praksis og feltarbeid, og dessuten kompetanse og kontaktnett i Namibia generelt. Dagens avtaler knytter seg hovedsakelig til følgende områder:

  • Formidling av visum
  • Introduksjonskurs i Norge og sikkerhetskurs i Namibia
  • Assistanse i nødsituasjoner/bakvakt