Facebook

Siste nytt fra våre Facebooksider:

 

Støtte til landrettigheter og San-elever i Nord-Øst Namibia

Skrevet av

San-folket er tradisjonelt et jeger- og sanker-folk, det vil si at de har levd slik mennesket gjorde før jordbruket kom.

Genetisk er de et av folkene som hele menneskeheten stammer fra, og ifølge nyere forskning har de bodd i det sørlig Afrika i rundt 60 000 år.

Området rundt Tsumkwe – Nyae Nyae Conservancy – er et av de aller siste større områdene hvor San-folket til en viss grad kan praktisere en tradisjonell livsstil. I landsbyene får innbyggerne ca. 40% av sitt livsgrunnlag fra tradisjonell jakt og sanking. For å trygge landrettighetene mot ulovlig beite har vi initiert en sivilrettslig prosess i samarbeid med Legal Assistance Centre. Dette startet i 2018 og fortsetter i 2019.

Til tross for fattigdom og sosiale problemer, er dette likevel relativt trygg atmosfære hvor Namibiaforeningen i en årrekke har støttet og videreutviklet de såkalte Village Schools, som er et tilbud for barn i 1. – 3. klasse. Fra 4. klasse må de over til Tsumkwe Primary School. Her har de ofte opplevd fremmedgjøring, marginalisering og rent ut trakassering, både fra lærere og andre elever. Problemet har særlig vært knyttet til oppholdet i internat, og fravær fra familie og landsby. Dette har ført til at når man kommer til de høyere klassene i barneskolen, har drop-out raten vært tilnærmet 100%.

I 2017 innledet Namibiaforeningen et samarbeid med organisasjonen Tucsin (The University Centre for Studies in Namibia) for å gjøre noe med dette. Det mest sentrale virkemidlet har vært at eldre representanter for San-folket har blitt engasjert til å følge opp og aktivere ungene i internatet.

Elevene har nå i stor grad dette sluttet å dra hjem til landsbyen på grunn av mistrivsel. De har tradisjonelt en stor nærhet til foreldrene og andre i landsbyen, og mer kontakt med voksne fra sin egen folkegruppe i skolehverdagen kan se ut til å være det som gjør tilværelsen på skolen levelig. Vi vil derfor fortsette med disse vellykkede aktivitetene i 2019.

Namibiaforeningens bidrag finansieres av innbetalinger fra studenter ved Høgskolen i Innlandet og foreningens faste givere – skolefaddere.