Skriv ut denne siden

Årsmelding for 2019

Skrevet av Bente Elisabeth Skjefstad

Årsmeldingen for 2019 ligger nå ute. Den gir en oversikt over foreningens aktiviteter forrige år.